ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΕΑ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Κοινή σελίδα
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.espa.gr                   Επίσημη ιστοσελίδα για όλα τα προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς

www.eommex.gr           Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίεων Επιχειρήσεων, φορέας διαχείρισης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

www.digitalaid.gr          Επίσημη ιστοσελίδα για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω του ενδιάμεσου φορέα ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.

www.ependyseis.gr      Επίσημη ιστοσελίδα για την υποβολή προτάσεων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος

www.sev.org.gr             Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων

www.akioe.gr                Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδος

www.mnec.gr                Υπουργείο Οικονομίας- Ανταγωνιστικότητας- Ναυτιλίας

www.efepae.gr              Ενδιάμεσος  Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα

www.e-kepa.gr            Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

www.startupgreece.gov.gr         νημα πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών στην Ελλάδα


www.aidfounding.mfa.gr              Πύλη Διεθνών Χρηματοδοτήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών

www.etean.com.gr           Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης A.E.